Расторжение наследственного договора (ст. 1308 Гражданского кодекса Украины)

  1. Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию отчуждателя в случае невыполнения приобретателем его распоряжений.
  2. Наследственный договор может быть расторгнут судом по требованию приобретателя в случае невозможности выполнения им распоряжений отчуждателя.

У ст. 1308 ЦК України зазначено, що спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.

Відповідно до ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Особа, яка порушила зобов`язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов`язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов`язання (частини перша, друга статті 614 ЦК України).

Суд апеляційної інстанції, встановивши, що матеріали справи не містять належних, допустимих і достовірних доказів про виконання відповідачем умов спадкового договору, зокрема, щодо купівлі продуктів харчування для позивача, проведення прибирання в будинку, купівлі ліків та забезпечення у разі необхідності надання відчужувачу медичної допомоги, врахувавши, що долучені набувачем до матеріалів справи копії чеків на придбання ліків датовані часом, коли позивач поставила питання про розірвання спадкового договору, дійшов обґрунтованого висновку про невиконання набувачем розпоряджень відчужувача та недотримання ним умов спадкового договору, а отже, про наявність підстав для розірвання спірного договору (Постанова Верховного Суду від 16.04.2020 № 591/5/18).

Что делать когда пропущен срок для принятия наследства. Судебная практика определения дополнительного срока для принятия наследства

Бывает, наследник не успевает вовремя подать заявление нотариусу о принятии наследства. Но не следует отчаиваться, закон предусматривает выход и из такой ситуации.

Так, ст. 1272 ГК Украины определены последствия пропуска срока для принятия наследства. В частности, если наследник в течение срока, установленного ст. 1270 ГК (шести месяцев), не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его.

Однако, по письменному согласию наследников, принявших наследство, наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать заявление о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства.

Пропущенный срок для принятия наследства можно восстановить через суд

Если других наследников нет или такое согласие не получено, придется обращаться в суд.

Так, по иску наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Читать далее

Как вступить в наследство в Украине без документов на дом, квартиру, землю?

В принципе, это распространенная ситуация. Например, родственники по каким-то причинам не отдают документы на квартиру, дом или оригиналы документов утрачиваются и возникает проблема с восстановлением этих документов.

И если восстановить документы собственнику еще возможно без суда, то принять наследство в таком случае возможно исключительно в судебном порядке.

Итак, если нет документов на наследуемое недвижимое имущество (квартиру, дом, землю), в любом случае для начала нужно подать нотариусу заявление о вступлении в наследство, чтобы не пропустить срок для принятия наследства, который составляет 6 месяцев, с момента смерти наследодателя.

Читать далее