Раздел и перераспределение наследства между наследниками

размещено в: Наследование | 0

Статья 1278 ГК Украины. Раздел наследства между наследниками

  1. Доли каждого наследника в наследстве являются равными, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними.
  2. Каждый из наследников имеет право на выдел его доли в натуре.

Після визначення розміру часток кожного спадкоємця кожен з них має право на виділ його частки у натурі.

Такий виділ може бути здійснений спадкоємцями за взаємною згодою шляхом укладення договору або (у разі наявності спору) в судовому порядку.

Якщо ж неможливо виділити частку спадкоємця у натурі, то спадкове майно передається одному із спадкоємців, а іншим — відповідна грошова компенсація.

Такий виділ чи поділ спадкового майна може бути здійснений у нотаріуса відразу, під час отримання кожним із спадкоємців свідоцтва про право на спадщину, шляхом укладення відповідного договору між спадкоємцями.

Якщо між ними не досягнуто згоди, то виділ чи поділ спадкового майна відбувається за рішенням суду.

Статья 1279 ГК Украины. Преимущественное право отдельных наследников на выделение им наследственного имущества в натуре

  1. Наследники, которые в течение не менее одного года до времени открытия наследства проживали вместе с наследодателем одной семьей, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре предметов обычной домашней обстановки и обихода в размере доли в наследстве, которая им принадлежит.
  2. Наследники, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выделение им в натуре этого имущества, в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересы других наследников, имеющих существенное значение.

У цій статті, яка за змістом є продовженням ч. 2 ст. 1278 ЦК, законодавець визначає переважне право окремих спадкоємців на виділ саме їм спадкового майна у натурі.

Це право отримують особи, які протягом не менш одного року до часу відкриття спадщини проживали із спадкодавцем однією сім’єю.

Переважне право належить їм на виділ у натурі пред метів звичайної обстановки та вжитку, але лише в розмірі частки у спадщині, яка належить цим спадкоємцям.

Наприклад. Якщо до спадкової маси належать грошовий вклад, житловий будинок і меблі домашньої обстановки та вжитку і є три спадкоємця, один з яких проживав із спадкодавцем до дня смерті 20 років, то звичайно, за згодою інших спадкоємців, йому може бути виділена частка останнього у спадковому майні у натурі, а саме у вигляді предметів домашньої обстановки та вжитку, якщо він висловив таке бажання.

Однак інколи у повсякденному житті трапляється, що до предметів домашньої обстановки та вжитку належать предмети антикваріату і вартість їх може бути вища, ніж вартість всього спадкового майна. У такому разі спадщина оформляється за правилами ст. 1278 або у судовому порядку, якщо є спір.

До другої категорії осіб закон відносить спадкоємців, котрі разом із спадкодавцем були співвласниками майна. Перед іншими спадкоємцями вони мають переважне право на виділ їм у натурі спадкового майна. Такий виділ їм у натурі цього майна можливий лише у межах їх частки у спадщині. Але за умови, що вказаний виділ їх частки у спадщині не порушує інтересів ін­ших спадкоємців, які мають істотне значення.

Статья 1280 ГК Украины. Перераспределение наследства

  1. Если после истечения срока для принятия наследства и после распределения его между наследниками наследство приняли другие наследники (части вторая и третья статьи 1272 настоящего Кодекса), она подлежит перераспределению между ними.

Такие наследники имеют право требовать передачи им в натуре части имущества, которое сохранилось, или уплаты денежной компенсации.

  1. Если имущество, на которое претендует наследник, пропустивший срок для принятия наследства, перешло как выморочное к территориальной общине и сохранилось, наследник имеет право требовать его передачи в натуре. В случае его продажи наследник имеет право на денежную компенсацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *