Подборка постановлений Верховного Суда касаемо взыскания алиментов: судебная практика

1. Мінімальний розмір аліментів не виконує обмежувальну функцію при визначенні розміру аліментів, який цей мінімум перевищує.

Відповідач не надав суду достатніх доказів важкого матеріального становища. Той факт, що він не працює та на його утриманні перебуває непрацездатна матір, не є достатньою підставою для зменшення розміру аліментів, а також не звільняє його від обов’язку утримувати до досягнення повноліття дитину, батьком якої він є. Тому доводи касаційної скарги в частині визначення розміру аліментів не заслуговують на увагу.

(Постанова Верховного Суду у справі № 461/4936/16 від 31.10.2018)

2. Зміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника аліментів на одну дитину, не є підставою для зміни розміру аліментів відповідно до статті 192 СК України, а є підставою для зміни мінімального розміру аліментів, зазначених у виконавчому листі у процедурі виконання та стягнення
аліментів, та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованості.

(постанова Верховного Суду від 04 березня 2020 року у справі № 682/3112/18 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/88376289) .

3. Відсутність офіційного працевлаштування та наявність інших утриманців не звільняє від обов’язку сплачувати мінімальні аліменти.

Читать далееПодборка постановлений Верховного Суда касаемо взыскания алиментов: судебная практика

Расторжение брака в Украине 2020. Образец иска (заявления) о разводе

Как подать на развод? И куда?

Расторгнуть брак можно через органы РАГС, если есть обоюдное согласие супругов или через суд, в случае, если один из супругов не дает согласие на расторжение брака или не желает посещать РАГС.

Только через суд можно расторгнуть барк, если у супругов есть общие несовершеннолетние дети.

Следует иметь в виду, что по общему правилу иск о расторжении брака не может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.

Исключением являются случаи, когда один из супругов совершил противоправное  поведение, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка, а также если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом, или отцовство в отношении ребенка признано другим лицом, а также если по решению суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о рождении ребенка.

Документы, которые необходимы для расторжения брака через суд

Копия свидетельства о заключении брака;

Читать далееРасторжение брака в Украине 2020. Образец иска (заявления) о разводе