Срок выдачи свидетельства о праве на наследство (ст.1298 ГК Украины)

  1. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев с момента открытия наследства.
  2. Если завещание составлено в пользу зачатого, но еще не родившегося ребенка, выдача свидетельства о праве на наследство и распределение наследства между всеми наследниками может произойти только после рождения ребенка.

Положения абзаца первого этой части применяется также относительно ребенка, зачатого при жизни наследодателя, но родившегося после его смерти, в случае наследования по закону.

  1. До окончания срока на принятие наследства нотариус может выдать наследнику разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами, которые имеют существенное значение.

Видача свідоцтва про право на спадщину за загальним правилом здійснюється нотаріусом після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини.

Процесуальний строк у 6 місяців встановлюється для того, щоб нотаріус достатньою мірою зумів перевірити всі підстави для видачі спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину: встановити факт смерті спадкодавця; час і місце відкриття спадщини; наявність спадкового майна та від сутність обтяжень його боргом; визначити коло спадкоємців (за законом та за заповітом); визначити частки спадкового майна, що належать кожному із спадкоємців.

В окремих випадках право на одержання свідоцтва про право на спадщину виникає у спадкоємця пізніше зазначеного строку. Зокрема, у випадку виникнення у особи права на спадкування, яке залежить від неприйняття спадщини. Або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями. На підставі ч. 2 ст. 1270 ЦК строк для прийняття нею спадщини у цьому випадку встановлюється у 3 місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.

Із змісту ст. 1276 ЦК випливає, що, якщо спадкування відбувається за спадковою трансмісією, то право на прийняття спадщини у спадкоємців виникає на загальних підставах і строк може подовжуватися до 3 місяців. Лише після спливу зазначених строків у спадкоємців виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.

Інші строки видачі свідоцтва про право на спадщину закон встановив для спадкоємців, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Передбачений ч. 1 ст. 1270 ЦК шестимісячний строк для прийняття спадщини не дає права отримати раніше зазначеного строку свідоцтво про право на спадщину.

Однак ч. З ст. 1298 ЦК, надають право нотаріусу, до сплину шестимісячного строку на прийняття спадщини, видати спадкоємцям дозвіл на одержання частини грошового вкладу спадкодавця у банку або іншій фінансовій установі. Такий дозвіл видається нотаріусом за письмовою заявою спадкоємців, з урахуванням особливих обставин, які мають істотне значення, — покриття витрат по догляду за спадкодавцем під час його хвороби, а також на його поховання.