Оформления права на наследство

Статья 1296 ГК Украины. Право наследника на получение свидетельства о праве на наследство

  1. Наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на наследство.
  2. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с определением имени и долей в наследстве других наследников.
  3. Отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство.

1. Спадкоємець, на підставі ст. 66 Закону України «Про нотаріат», має право одержати свідоцтво про право на спадщину, коментована стаття встановлює прозорість у правах власності на спадщину.

Свідоцтво про право на спадщину — це процесуальний нотаріальний акт, який посвідчує перехід права власності на майно спадкодавця до спадкоємців. Не можна успадкувати лише право на спадкове майно, не прийнявши на себе обов’язки, з ним пов’язані.

Якщо успадковане майно підлягає обов’язковій державній реєстрації, то свідоцтво про право на спадщину є для спадкоємців правовстановлювальним документом.

Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом спадкоємцеві, який прийняв спадщину. Загальний строк на прийняття спадщини встановлений відповідно до вимог ст. 1270 ЦК у (6 місяців і розпочинається від дня відкриття спадщини. Після закінчення цього строку у спадкоємця виникає право на отримання свідоцтва про право на спадщину.

2. При оформленні права на спадщину нотаріус зобов’язанний вчинити ряд нотаріально-процесуальних дій відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 22.02.2012 № 296/5. Він зобов’язаний встановити: факт смерті спадкодавця; час та місце відкриття спадщини; наявність під став для закликання до спадкоємства за законом або за заповітом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва; склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину та приналежність цього майна спадкодавцю; претензії кредиторів; заяви відказоодержувачів про відмову від заповідального відказу. Водночас, він здійснює інші дії з нотаріального провадження щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. На під твердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи.

3. Якщо спадщину прийняли кілька спадкоємців, то свідоцтво про право на спадщину видається кожному із них окремо з ви значенням імені та часток у спадщині. Виходячи з позицій охорони прав спадкоємців нотаріус у випадку, коли свідоцтво про право на спадщину видається не всім спадкоємцям і не на все спадкове майно, зобов’я заний у тексті свідоцтва зазначити, яка частка спадщини залишається відкритою.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Тому отримання свідоцтва про право на спадщину є правом спадкоємця, яке він може здійснити у будь-який час. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину, адже прийнявши спадщину в порядку, передбаченому статтями 1268, 1270 ЦК, він забезпечив своє право на отримання свідоцтва у майбутньому.

Статья 1297 ГК Украины. Обязанность наследника обратиться за свидетельством о праве на наследство.

  1. Наследник, принявший наследство, в составе которого есть имущество и / или имущественные права, обремененные, и / или недвижимое имущество и иное имущество, в отношении которого осуществляется государственная регистрация, обязан обратиться к нотариусу или в сельских населенных пунктах — к уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на такое имущество.
  2. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается на имя каждого из них, с указанием имени и доли в наследстве других наследников.

Але при цьому, законодавцем не встановлено, які юридичні наслідки можуть настати у разі якщо спадкоємець у зазначений шестимісячний строк прийняв спадщину, але не звернувся до нотаріуса після його закінчення за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.