Переход права на принятие наследства (ст. 1276 ГК Украины)

  1. Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства и не успел его принять, право на принятие причитающейся ему доли наследства, кроме права на принятие обязательной доли в наследстве, переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в этом случае осуществляется на общих основаниях в течение оставшегося срока. Если оставшийся срок менее трех месяцев, он продлевается до трех месяцев.

Ця стаття передбачає перехід права на прийняття спадщини на підставі так званої спадкової трансмісії.

Спадкова трансмісія можлива у разі коли спадщина відкрилася, але спадкоємець, який мав би отримати спадщину, помер ще до прийняття ним спадщини. Тобто після смерті спадкодавця, не встигнувши прийняти цю спадщину.

Це означає, що він спадщину прийняв, оскільки помер у період, встановлений законом для прийняття спадщини. Але юридично не встиг її оформити. У даному разі законодавець надав можливість зробити це його спадкоємцям.

Спадкова трансмісія застосовується при спадкуванні як за законом, так і за заповітом.

Право на прийняття спадщини спадкоємці, які її приймають у порядку спадкової трансмісії, здійснюють на загальних підставах. І протягом строку, що залишився після смерті їх спадкодавця, який прийняв спадщину, але не встиг її оформити у зв’язку зі смертю.

Якщо цей строк менший, ніж три місяці, він подовжується до трьох місяців.