Образец иска о взыскании алиментов на учащихся, совершеннолетних детей

Статьей 199 Семейного кодекса  Украины предусмотрена обязанность родителей содержать совершеннолетних дочь, сына, которые продолжают обучение.

Если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь.

Право на содержание прекращается в случае прекращения обучения.

Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет тот из родителей, с кем проживает дочь, сын, а также сами дочь, сын, которые продолжают обучение. Но получателем алиментов в любом случае должен быть ребенок, который продолжает обучение.

В определении размера алиментов следует учитывать стоимость обучения, учебников, проезда к учебному заведению, проживание по месту его нахождения и т.д. 

Так же дополнительно см. тему «Право на получение алиментов на совершеннолетних детей. Алименты на учащихся совершеннолетних детей«.

Зразок позову про стягнення аліментів на повнолітню дитину, що продовжує навчання:

До _______ суду _________ області
м. ___________, вул. ___________

Позивач: ПІБ повністю,
поштовий індекс, повна адреса,
засоби зв’язку

Відповідач: ПІБ повністю,
поштовий індекс, повна адреса,
засоби зв’язку

П О З О В Н А   З А Я В А

(про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання)

 Так, _____________ (П.І.Б.) перебував у шлюбі з ________________ (П.І.Б.).

 У шлюбі народилась дитина – донька (син), ________________ (П.І.Б.), 06.09.1999 року народження.

Если  родители не состояли в браке, то указываем что находились в фактических брачных отношениях.

Рішенням ______________ суду Запорізької області від 25 грудня 2011 року, шлюб між ______________ (П.І.Б.) було розірвано.

Рішенням _____________ суду Запорізької області від 21.02.2015 року, з Відповідача, починаючи з 06.12.2014 року були стягнуті аліменти на користь __________________ (П.І.Б.), до досягнення дитиною повноліття, у розмірі 33 відсотки від усіх видів доходу щомісячно.

Відповідно до ст. 199 СК України, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

________________ (П.І.Б.) продовжує навчання і відповідно до довідки вона з 01.09.2016 року по 21.06.2018 року дійсно навчається в ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти» з професії перукар, манікюрник на денній формі навчання.

Навчання платне. Вартість  навчання на рік складає ________ гривень. Також додатково __________ (П.І.Б.) несе витрати на утримання гуртожитку, придбання навчально-методичних посібників, підручників, тощо.

Згідно до ст. 200 СК України, суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу.

Відповідач інших дітей не має. Аліментів не сплачує. Працює слюсарем у ________. Має можливість надавати грошову допомогу. Вважаю, що відповідач зможе щомісячно сплачувати аліменти  у розмірі 1/4 частки від заробітку — без погіршення його матеріального стану.

Если указывается такого рода обстоятельства, то по возможности, необходимо приложить соответствующие доказательства (документы, справки, извлечения из реестра недвижимого имущества и т.д. )

На підставі викладеного й у відповідності до ст.ст. 199, 200 СК України, керуючись ч. ст. 174,175 ЦПК України,

П Р О Ш У:

Стягнути з __________________ (П.І.Б.), 01 грудня 1974 року народження, на користь _________________ , 06 вересня 1999 року народження, аліменти  в розмірі 1/4 частки  з усіх видів заробітку (доходу), щомісячно, починаючи стягнення з  25 вересня 2017 року (указываем дату подачи иска) і до припинення навчання або до досягнення  _____________ (П.І.Б.)  двадцяти трьох років.

или в твердой денежной сумме:

Стягнути з __________________ (П.І.Б.), 01 грудня 1974 року народження, на користь _________________ , 06 вересня 1999 року народження, аліменти  в розмірі 1000 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з  25 грудня 2017 року (указываем дату подачи иска) і до припинення навчання або до досягнення  _____________ (П.І.Б.)  двадцяти трьох років.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
  2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
  3. Довідка про навчання – 2 екз.;
  4. Копія рішення суду про призначення аліментів;
  5. Докази витрат на навчання (проїзду, проживання, витрат на учбову літературу, тощо)
  6. Копія паспорту – 2 екз.;
  7. Копія позовної заяви.

Підтверджую про те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав до цього чи іншого суду на території України.

„25” грудня 2017 року                                 _____________ ПІБ

Примечания:

Все документы, которые прилагаете к иску о взыскании алиментов, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах.

Один комплект документов для суда. Суду прилагаем, как правило, оригиналы документов (понятно, что кроме свидетельств о рождении и т.д.), можно конечно и копии, но тогда в судебное заседание необходимо взять оригиналы.

Второй комплект документов для ответчика. Только копии.

Судебный сбор за подачу иска о взыскании алиментов не оплачивается.

Иски о взыскании алиментов могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца.

С 05.10.2016 года дата рождения ответчика должна быть обязательно указана в иске и в исполнительном листе!

Из-за отсутствия единой практики по поводу минимального размера алиментов на содержание совершеннолетних детей, которые продолжают обучение, рекомендую все же взыскивать алименты в твердой денежной сумме, а не в части от заработка.

2 комментария к “Образец иска о взыскании алиментов на учащихся, совершеннолетних детей”

  1. Добрый день. Большое Вам спасибо за все разъяснения. У меня к Вам вопрос, который я не нашла в Вашей информации. У моей дочери исполнилось 19 лет. На алименты я до этого не подавала. Мне по почте пересылал бывший муж добровольно 400грн. Дочь моя учится на бюджете в колледже последний год. Дальше поступает в академию на дневное обучение (не знаю на бюджет получится ли). В этом году увеличились алименты. Хочу подать в суд. Есть ли у меня шанс получить 50% от прожиточного минимума. Как указать, что алименты я получала, но в суд не обращалась. У него сейчас есть в другом браке 3 детей.

    Ответить

Оставьте комментарий